CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG QUỐC GIA
Nosah việt nam

Việt Nam trên tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và hưởng lợi từ sự dịch chuyển địa – kinh tế thế giới đang tạo ra cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh và khẳng định vị thế trên trường quốc tế nhưng đồng thời cũng tạo nên thách thức trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Luật trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chính sách về lao động và an toàn, 

Trung tâm đào tạo online
Đào tạo tại Nosah có gì đặc biệt ?

Tại NOSAH chúng tôi luôn đảm bảo đúng quy trình học tập và cấp bằng theo đúng chuẩn quy định pháp luật. Tạo điều kiện tốt nhất cho học viên hoàn thành khóa học với đầy đủ tài liệu và văn bản cần thiết. Xem thêm

Các dự án đã thực hiện
Đối tác của chúng tôi